Paviljoenen

TU/e  (2010) Schakelproject HBO


Tijdens het schakelproject, om door te kunnen stromen van het HBO naar de universiteit, heb ik twee verschillende paviljoens ontworpen. De eerste is een paviljoen waarin enkele kunstwerken van de kunstenaar Tajiri tentoongesteld kunnen worden. Een eis voor het ontwerp was dat het paviljoen de vorm van een kubus had van 9 bij 9 meter.

Vervolgens heb ik geprobeerd een ruimte te creëren, waarin kunstwerken van verschillende groottes tot hun recht komen. Om die reden zijn er, parallel aan elkaar verschillende wanden geplaatst, waardoor kleine en grote ruimtes ontstaan.


De tweede opdracht was het ontwerpen van een theepaviljoen op het Clausplein in Eindhoven.

Het ontwerp van het theepaviljoen is voortgekomen uit de keuze voor een typische materialisatie van over elkaar geplaatste latten in een ongeorganiseerd patroon. Hieruit is vervolgens een vloeiende vorm voortgekomen welke een besloten ruimte creëert, maar waarbij ook het contact met de omgeving blijft bestaan. Het blijft een buitenruimte, maar door de vorm en materialisatie vormt het wel een beschutte plek. 


© 2014 Ellen Vossebeld

               meer afbeeldingen