Onderzoek

TU/e  (2010-2013)


Tijdens verschillende vakken en projecten ben ik bezig geweest met het doen van onderzoek en het analyseren van gebouwen en situaties.


Bij het masterproject Iconen van Brabant is een stedenbouwkundig onderzoek gedaan naar Budel-Dorplein en een architectuuranalyse van de witte villa en de Cantine. Aan de hand van deze studie is een masterplan gemaakt voor het hele dorp en een ontwerp voor de herbestemming van de Cantine.


Bij “de lege kerk en het sublieme” stond de vraag centraal wat er moet gebeuren met de te verwachten leegstand van veel kerken. Het resultaat is een essay waarin een analyse van de centraalbouw naar voren komt in combinatie met een casestudy naar verschillende kerken in Amsterdam.


Bij het vak Architectuurtheorie is de theorie van Monestiroli bestudeerd en getoetst aan het ontwerp van de Alte Pinakothek door Hans Döllgast. In het essay komt naar voren dat Döllgast zijn kennis en inspiratie haalt uit de analogie van de historie. Vaak had Döllgast andere ideeën dan de opdrachtgevers waardoor hij veel compromissen heeft moeten sluiten, maar dit heeft geresulteerd in een subtiele combinatie van contrasteren en navolgen.

© 2014 Ellen Vossebeld