Filosofische tafel, de doorzonwoning 2.0

TU/e  (2012-2013) Afstudeerproject


Het onderzoek over licht heeft geresulteerd in het ontwerp en het maken van een filosofische tafel. Deze tafel speelt in op de beleving van een ruimte en laat de gebruiker zich bewust worden van de veranderingen in natuurlijk daglicht. De tafel bestaat uit een binnen en buitenwereld, waarbij de binnenwereld kan worden geopend door het tafelblad richting twee zijden weg te klappen. Door het openklappen van de bladen ontstaat er een soort afgesloten werkruimte waarbij de bladen voor schaduw op het werkblad en de omgeving zorgen. Deze schaduwen zullen door de dag heen en met de verandering van de seizoenen variëren en ook door het gebruik van kunstmatig daglicht zullen de effecten anders zijn. De tafel is in verschillende wittinten geschilderd. Er is voor wit gekozen om zo de veranderingen in het licht extra duidelijk te maken. Wit neemt gemakkelijke kleuren van zijn omgeving aan en het verschil tussen licht en schaduw is groot. Door aan de tafel te werken zal de gebruiker kennis opdoen over de werking van natuurlijk daglicht en dit kan later worden toegepast bij het ontwerpen van gebouwen of objecten.


© 2014 Ellen Vossebeld